به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: شاگردان تاتا سرانجام پس از سه شکست پیاپی و از دست رفتن دو جام قهرمانی برابر تیم رده چهارمیبیلبائوبا نتیجه ۲-۱ و به سختی به پیروزی رسیدند تا همچنان امید های خود را برای قهرمانی در رقابت هایلالیگازنده نگاه دارند.