به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: کریمانصاری فرد، مهرداد جماعتی، بختیار رحمانی، سوشا مکانی و علیرضا بیرانوند که ساعت ۵ صبح شنبه، تهران را برای عزیمت به آفریقای جنوبی ترک کرده بودند، دیشب به ژوهانسبورگ رسیدند.

اینبازیکنانهمراه با مسئولانی که از تیم ملی برای استقبال آنها آمده بودند عازم کمپتیم ملیفوتبال در هتل پرتووا شدند.

حامد لک هم از مسیر استانبول به ژوهانسبورگ رفته و به اردوی تیم ملی ملحق شد.