به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: با تأییدفدراسیون جهانی کشتیرقابت هایجام باشگاه های جهاندر دو رشته آزاد و فرنگی در ایران برگزار می شود.

رقابت های کشتی آزاد ۵ تا ۷ آذر ماه سال جاری در شهر جویبار استان مازندران و مسابقات کشتی فرنگی ۱۲ تا ۱۴ آذر ماه در استان خوزستان برگزار خواهد شد.

به این ترتیب استانهای مازندران و خوزستان، میزبان یکی از مهمترین مسابقات کشتی جهان هستند.