به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران به نقل از سایتباشگاه استقلال، محسن بزرگی، معاون حقوقی و دبیرکمیته انضباطیاستقلال اظهار داشت: بعد از صحبتی که آقای هاشم بیگ زاده بازیکن استقلال درمورد مدیریت باشگاه انجام داده بود ایشان به کمیته انضباطی استقلال احضار شد تا روز یکشنبه ساعت ۱۴ در این کمیته حضور یابد. همچنین سیاوشاکبرپورساعت ۱۴:۳۰ همان روز به کمیته انضباطی دعوت شده است.

بزرگی در پایان گفت بعد از شنیدن صحبت های این دو بازیکن کمیته انضباطی باشگاه در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد. همچنین از سرپرست تیم استقلال خواسته ایم چنانچه تخلفاتی در خصوص سایر بازیکنان وجود دارد گزارش آن را در همین جلسه روز یکشنبه کمیته انضباطی ارائه کند.