به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران:رحمتیبعد از بازی مقابل تراکتور مقصر اصلی باختاستقلالمعرفی شده اما این دروازه بان برای خودش شریک پیدا کرده و پس از بازی حسابی به امیرحسین صادقی حمله کرده است. این دو بازیکن که اواسط فصل هم با یکدیگری درگیر شده بودند، پس از باخت به تراکتور درگیری لفظی پیدا کردند و رحمتی، مدافع تیم را مقصر دریافت دو گل اول تراکتور دانسته است. این درگیری با دخالت دیگر بازیکنان خاتمه یافت.