به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: محمدپنجعلیدر مورد اینکه آیا روز گذشته جلسه ای با محمد رویانیان برای حل مشکل مالی پرسپولیس برگزار کرده، گفت: نتوانستم با رویانیان به صورت حضوری صحبت کنم و به خاطر همین با او تلفنی حرف زدم.

وی ادامه داد: قرار شد رویانیان با من تماس بگیرد تا با پروین قرار بگذاریم و جلسه ۳ نفری را برگزار کنیم که فکر نکنم چنین اتفاقی رخ دهد. خودِ رویانیان پیشنهاد چنین جلسه ای را ارائه کرد ولی ظاهرا باید این جلسه را لغو شده بدانیم.

سرپرست تیم پرسپولیس تصریح کرد: وقتی رویانیان زنگ نزده و تماسی نگرفته یعنی موضوع کمک کردنش به پرسپولیس منتفی است، البته من هم می دانستم این چنین می شود و به همین دلیل دیگر پیگیری نکردم. در این برهه از زمان که باشگاه وارد فصل نقل و انتقالات می شود باید پول باشد که نیست!

پنجعلی اظهار داشت: برنامه های زیادی برای فصل بعد داریم اما برای اجرایی شدنش باید پول و بودجه باشد. اگر بودجه مشخص شود آن وقت می توان بازیکن خرید ولی هیچ چیز روی حساب و کتاب نیست. وقتی بازیکن پول فصل قبل خود را نگرفته چطور می خواهد قراردادش را تمدید کند؟ واقعاً اوضاع خیلی بهم ریخته است.

وی افزود: حضور در مسابقاتلیگ قهرمانان آسیاشوخی نیست و اگر بخواهیم با این وضعیت به این مسابقات برویم مضحکه مردم می شویم و آبروی فوتبال را می بریم. قرار است در لیگ قهرمانان آسیا از فوتبال ایران دفاع کنیم. پر هواداراترین تیم آسیا به لیگ قهرمانان آسیا رسیده و باید کاری کنیم که حرفی برای گفتن داشته باشیم.