به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: محمدپنجعلیپس از نایب قهرمانیپرسپولیسدر جمع خبرنگاران گفت: ما لیاقت قهرمانی داشتیم اما این نایب قهرمانی هم تقدیم به هواداران ما که رفتیم آسیا بقیه ماجراها هم بماند. آنهایی که مدام از پول حرف می‌زدند اکنون باید شرمنده باشند.

وی ادامه داد: بازیکنان پرسپولیس به حق خود رسیدند و این پیروزی را به هواداران تقدیم کردم.

پنجعلی در مورد گریه‌ای که در جریان بازی کرد گفت: وقتی که گل زدیم از خوشحالی نمی‌توانستم سر پا بایستم دست و پایم را گم کرده بودم روز عجیبی بود.