به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: مهدی محمدنبی برنامه هایتیم ملیرا تا آغاز مسابقاتجام جهانی۲۰۱۴ برزیل اعلام کرد.

براساس اعلام دبیرکل فدراسیون فوتبال، ملی پوشان ۲۶ فروردین تا ۱۷ اردیبهشت در اردوی آفریقای جنوبی خواهند بود، سپس از ۱۸ تا ۲۱ اردیبهشت استراحت دارند و از ۲۲ اردیبهشت تا ۸ خرداد به اردوی اتریش می روند. پس از آن ملی پوشان تا ۱۲ خرداد استراحت و ۱۴ خرداد تهران را به مقصد سائوپائولو برزیل ترک می کنند تا اردوی نهایی را ۱۴ روز پیش از آغاز جام جهانی در برزیل برگزار کنند.