به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: ادسون ارانتس دونا معروف بهپله، اسطوره فوتبالبرزیلو سفیر بین المللی جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴، معتقد است، کشورش آمادگی برگزاری مناسبجام جهانیفوتبال امسال را ندارد.

وی در گفتگویی با خبرنگاران گفت: ما دیروز به فرودگاه رسیدیم، در آنجا واقعا جو هرج و مرج حاکم بود. این در حالی است، که دو ماه بیشتر به برگزاری جام جهانی فوتبال باقی نمانده است. نگرانی من این است که ما این فرصت بزرگ را برای کشورمان از بین ببریم.

پله افزود: اگر ما آمادگی داشتیم، از این فرصت می توانستیم برای نشان دادن رشد بالای اقتصادی و اجتماعی کشورمان استفاده کنیم، اما این حالت فعلا وجود ندارد.