به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران:علی پرویندر مورد اظهاراتکفاشیانکه اعلام کرده سهشرط وزارت ورزشبه باشگاهپرسپولیسکذب است، گفت: من از حرف های او تعجب می کنم البته کفاشیان را مجبور کرده اند که این حرف را بزند اگر او به قرآن قسم خورد که این حرف را نزده و این مسئله نبود، آن را قبول دارم.

وی افزود: اگر آقای کفاشیان راست می گوید همین الان ۲ میلیارد تومان پرسپولیس را بدهد، چرا آن را نگه داشته، او باید به هواداران پرسپولیس راست بگوید.

وی ادامه داد: من در جلسه با کفاشیان خودم همه موضوعات را شنیدم، اگر من را قبول ندارند پنجعلی و درخشان که دروغ نمی گویند آنها هم بودند و در جریان همه چیز هستند. من واقعا تعجب می کنم چرا آقایان دوست دارند همه چیز را تکذیب کنند و این واقعا برای من جای سوال است.