به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: در جریانتمرینشنبه پاداش برد مقابل داماش علاوه بر بازیکنان به پرسنل و نگهبانان درفشی فر نیز اهدا شد که این موضوع باعثشد تا پرسنل این ورزشگاه خوشحال شده و برای تشکر نزدعلی داییبروند.
۱۹ بازیکن برای دیدار با راه آهن راهی اردو شدند. از جمله خط خورده های معروف لیستپرسپولیسبرای دیدار با راه آهن می توان به نام سیدمهدی سیدصالحی اشاره کرد.

*مصدومان پرسپولیس از جمله صادقیان، سیدجلال حسینی و محمد عباس زاده با رفع مصدومیت خود راهی اردوی سرخپوشان شدند.

*در اواخر تمرین امروز، بوی اعتصاب از تمرین می آمد به طوری که بازیکنان پس از اتفاقات امروز قصد داشتند تمرین را ترک کنند که با صحبت های دایی و اینکه بازیکنان به خاطر هواداران با مشکلات کنار بیایند، از ترک تمرین منصرف شدند.