محمدزاده با بیان این مطلب که تیم کارشناسی کمیته اخلاق در حال بررسی بازی راه آهن و استقلال خوزستان است، عنوان کرد: تیم تخصصی ما به همراه کارشناسان خبره با دقت ویژه ای بازی راه آهن و استقلال خوزستان را تماشا کردند. همچنین از افراد معتمدی که بازی راه آهن و استقلال خوزستان را از نزدیک تماشا کرده اند، سوالاتی پرسیده و نظرات آنها را گرفته ایم. با این همه درباره اینکه آیا دو بازیکن محروم شده راه آهن از بازی با پرسپولیس به صورت عمدی محروم شده اند به نتیجه دقیقی هنوز نرسیده ایم. با این حال تیم تخصصی ما همچنان با دقت ویژه ای در این باره تحقیقات خود را انجام می دهد. باید از ما قبول کنید که حکم دادن در چنین مسائلی دشوار و زمان بر است.

او در ادامه صحبت هایش از نظارت ویژه بر بازی های لیگ برتر خبر داد و گفت: برای بازی های روز یکشنبه نظارت ویژه ای را ترتیب داده ایم و بر همه بازی ها با دقت نظارت می کنیم. این نظارت ویژه روی بازی پرسپولیس و راه آهن خاص تر خواهد بود و مطمئن باشید که کمیته اخلاق با دقت ویژه ای روی بازی این دو تیم نظارت می کند. من از همه تیم ها می خواهم که در دو بازی باقیمانده توجه بیشتری به بازی جوانمردانه داشته باشند. از تیم ها می خواهم که با تمام قدرت شان در بازی ها حاضر شوند تا حرف و حدیثی بعدا در نیاید که مثلا بعضی ها کم کاری کرده اند یا اتفاقاتی خارج از مستطیل سبز رقم خورده است. کمیته اخلاق در دو هفته پایانی لیگ برتر نظارت دارد اما تیم ها هم باید رعایت اصول جوانمردانه را برای این دو بازی در دستور کارشان قرار دهند.