به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: مهدی تاج درباره برگزاری مراسم انتخاببرترین های لیگ برترفوتبال اظهار کرد: مراسم انتخاب برترین ها پس از پایان سیزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر برگزار می شود. سازمان لیگ به عنوان متولی مسئولیت انتخاب برترین ها را برعهده دارد و اگر هر ارگان دیگری بخواهد این کار را انجام دهد باید با هماهنگی این سازمان باشد.

به گزارش ایسنا، او درباره نحوه انتخاب برترین ها یادآور شد: فرم های نظرسنجی برای انتخاب برترین ها تهیه شده است، ما این فرم ها را در میان سرمربیان و کاپیتان های تیم های لیگ برتری و اهالی رسانه توزیع و پس از جمع آوری نظراتشان برترین های لیگ برتر را معرفی می کنیم. در نهایت هم طی مراسمی پس از پایان رقابت های لیگ برتر، برترین ها جوایزشان را از سازمان لیگ دریافت می کنند.

رئیس سازمان لیگ همچنین از تدوین چارت جدید این سازمان خبر داد و تصریح کرد: پس از پایان رقابت های لیگ برتر از چارت جدید رونمایی می شود و بعد از آن سازمان لیگ فعالیتش را طبق آن انجام خواهد داد.