چند بازیکن ملی پوش آرژانتین از جمله مسی با پروازی جداگانه عازم بوینس آیرس شدند و در صفحه اجتماعی رومرو ملی پوش آرژانتین نوشته شده که مسی با خنده و شوخی جواب یکی از مسافران هواپیما که تیم بارسلونا را مسخره می کرد را داد.