به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: نلووینگاداکه یک ماهی است در مورد حضور او به عنوان سرمربی تیم ملی امید صحبت می شود ساعت ۶:۳۰ صبح امروز(دوشنبه) برای انجام مذاکرات نهایی وارد ایران شد.
علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال در این باره گفته است ۸۰ درصد توافقات انجام شده و وینگادا برای انجام صحبت های نهایی امروز به ایران آمده است.

در صورتی که این قرارداد به امضاء برسد وینگادا به کشورش بازگشته و کارهای خود را انجام داده و دوباره به ایران باز می گردد. وی امروز به تنهایی و بدون دستیارانش به ایران آمد.