به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: به نقل از روابط عمومیسازمان لیگ، کنفرانس خبری سرمربی تیماستقلالساعت ۱۲ و کنفرانس خبریسرمربیتیم الجزیره ساعت ۱۱:۳۰ فردا دوشنبه ۲۶ اسفند در سازمان لیگ برگزار خواهد شد. جلسه هماهنگی مدیران و سرپرستان تیم ها نیز ساعت ۱۰:۳۰ برگزار خواهد شد.

تمرین تیم استقلال فردا ساعت ۱۸ تا ۱۹ و تمرین تیم الجزیره امارات ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰ فردا در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

دیدار دو تیم استقلال تهران و الجزیره امارات روز سه شنبه ۲۷ اسفند ۹۲ ساعت۱۹:۳۰ در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.