به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: خبرهای خوبی از دل تیم ملی بیرون نمی آید. گفته می شود اطلاعات محرمانه ای که مربیان دراختیار بازیکنان قرارمی دهند توسط بازیکنان به رسانه ها داده می شود. همین شایعات اسباب اختلاف های شدید را فراهم آورده…

به گزارش قدس آنلاین، می گویند ماجرای ۵کیلومتر دویدن نکونام دربازی با گینه را رضا حقیقی به رسانه ها داده است. ماجرا خیلی زود به گوش جوادنکونام هم رسیده و کاپیتان تیم ملی حالا در صدد تلافی است و گفته می شود می خواهد کاری کند که این بازیکن نتواند با تیم ملی به جام جهانی برود. رضا حقیقی اما روحش از این ماجرا خبر ندارد. وقتی از او درباره داستان خبرچینی می پرسی شاخ درمی آورد و می گوید: «بعد از بازی با گینه من خیلی زود از رختکن بیرون آمدم و صحبت های آنالیزورهای تیم ملی و مربیان را با بازیکنان نشنیدم که بخواهم اطلاعاتی که آن ها درباره میزبان دویدن بازیکنان داده اند را به رسانه ها بدهم. این ها چرت است.» حالا ماجرا پیچیده شده و خیلی ها فکر می کنند این حقیقی است که علیه نکونام جو سازی می کند. نکونام هم درپی خط زدن حقیقی است. درست مثل ماجرای دایی - مبعلی!