به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: پس از به وجود آمدن مشکلات مالی، بازیکنان به دو دسته تقسیم شده اند. دسته اول کسانی که اعتصاب را راه انداختند و همچنان معتقدند باید به این اعتصابات ادامه داد و دسته دوم کسانی که این راه را برای رسیدن به مطالبات خود درست نمی دانند.

گفته می شود محمد نوری از جمله کسانی است که اصرار به ادامه اعتصاب داشته و حالا که اعتصاب شکسته شده و خبری هم از پول نیست به بازیکنانی که گفته بودند در تمرین حاضر شویم به شدت حمله کرده. این درگیری با وساطت کادر فنی خاتمه یافته و محمد نوری هم به بهانه مشکلات شخصی راهی تهران شده است.