به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: حسن زمانی گفت:استقلالالان مشکل مالی ندارد و کمکی که از طرف دولت پیش بینی شده بود در حال تزریق است. امیدوارم اعتباری که برای دو تیم در بودجه سالانه ۹۲ در نظر گرفته شده و از طریق معاونت برنامه ریزی در اختیار وزارت ورزش قرار گرفته تا پایان سال به باشگاه استقلال برسد البته برای سال آینده هنوز بودجه ای تصویب نشده است.