به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: اولی هوینس، رییس باشگاهبایرن مونیخبه اتهام فرار از پرداخت مالیات به سه سال و نیم زندان محکوم شد. او روز جمعه رسما از ریاستباشگاه بایرناستعفا داد تا دوران حبس خود را در زندان سپری کند.

هیئت مدیره باشگاه در جلسه ای که تشکیل داد هربرت هاینر را به سمت رئیس موقت باشگاه بایرن مونیخ معرفی کرد.

هربرت هاینر که ریاست هیئت مدیره کمپانی آدیداس را بر عهده دارد و تا پیش از این عضو هیئت مدیره باشگاه بایرن بوده امروز با اتفاق آرا به عنوان رئیس جدید بایرن مونیخ منصوب شد.

باشگاه همچنین از اولی هوینس به خاطر تلاش های استثنائی اش در چهار دهه گذشته تقدیر و تشکر کرد.