به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران:کریم باقریبه تازگی وارد چهل سالگی شده است. او را می توان در زمره بی حاشیه ترین فوتبالیست های ایران قرار داد. او نه از لحاظ اخلاقی تفاوتی با گذشته دارد و نه حتی از لحاظ ظاهری. باقری که این روزها نقش دستیارعلی داییدرپرسپولیسرا بر عهده دارد فعالیت های تجاری متعددی را کنترل و هدایت می کند.

در شرایطی که تجارت کردن و ساخت و ساز در میان فوتبالیست ها فراگیر شده کریم باقری نوع خاصی از تجارت را انتخاب کرده است، خرید و فروش خواروبار و غلات!

او بدون اینکه علاقه ای به کار ساخت و ساز داشته باشد مدت هاست که در بازار خواروبار فعال است. کریم باقری در بازار فرش هم فعال است و سال هاست شنیده می شود چند تریلی دارد و از آنها نیز کسب درآمد می کند.

با تمام این اوصاف باید گفت که مربی گری در فوتبال شغل سوم و یا حتی چهارم کریم باقری محسوب می شود و دنیای واقعی او را باید در بازار خواروبار دید!