به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: به نظر می‌رسد دوشنبه‌های تابوشکن تلویزیون همچنان ادامه دارد. بعد از نام بردن محمدمایلی‌کهناز یک خواننده لس‌آنجلسی در برنامه هفته گذشته، این بار نوبت به حسین کازرانی رسید تا با طرح نام قدیمی بندر انزلی عادل را شوکه کند!

گاف مدافع پیشین تیم ملی کشورمان باعثشدعادلچند دقیقه بعد با لحنی طعنه‌آمیز به او بگوید: «لطفا یک خاطره قابل پخش بگویید تا ما آماده قرعه‌کشی شویم!»