به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران:علی داییدر کنار جابر روزبهانی بسکتبالیست مطرح کشورمان دیده می شود. در سمت راست همکاکاچنین عکسی را با بسکتبالیست چینی گرفته.