به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران:علی داییدر گفت وگویی درباره آخرین وضعیتپرسپولیسپس از سه تمرین در مازندران اظهار داشت: خدا را شکر تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم و دو بازی دوستانه که قطعا در آینده می تواند به ما کمک کند را پیش رو داریم. از طرف دیگر تمرین در چمن مصنوعی نیز بسیار خوب بوده و امیدوارم به اهداف خودمان در این اردوی خوب برسیم.
دایی درباره مصدومان پرسپولیس گفت: بابت چند بازیکن خوب مان که مصدوم هستند فقط باید بگویم متاسفم که این بازیکنان با این شرایط مواجه شدند. اما باید همه تلاش کنیم تا با آمادگی کامل در سه بازی آینده به میدانم برویم.

دایی ادامه داد: ما هر چه در توان داریم باید به کار بگیریم تا با خوشی اردو و لیگ را تمام کنیم که امیدوارم به هدف مان در این اردو و سه بازی آینده با تلاش بچه ها برسیم. خوشبختانه تا امروز همه چیز در اردو خوب بوده و امیدوارم تا روز آخر همین طور رو به جلو حرکت کنیم.