به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: به نقل از سایتفدراسیون فوتبال، علیکفاشیانبا ارسال نامه ای به رئیس سازمان صدا و سیما، شهردار تهران، رئیس سازمان گردشگری و میراثفرهنگی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از آنها خواست تا از پخش هرگونه تبلیغات شهری با لوگوی جام جهانی بدون دریافت مجوز فدراسیون فوتبال خودداری کنند.

در متن نامه علی کفاشیان - رئیس فدراسیون فوتبال به مسئولین سازمان های فوق آمده است: طبق قوانین و مقررات تجاری فدراسیون جهانی فوتبال - فیفا، هر گونه استفاده از نام، نشان و لوگوی مسابقات رسمی فیفا، در انحصار آن سازمان جهانی بوده و از استفاده از آن بدون مجوز از منشا میسر نبوده و دارای تبعات قانونی است.

در ادامه نامه هم نوشته شده، اخیرا در برخی از تابلو های تبلیغاتی شهری یا رسانه های گروهی از اعزام گردشگرها به مسابقات جام جهانی استفاده می شود و انجام این تبلیغات بدون دستیابی به هر گونه نفع مادی و معنوی مطابق مقررات نبوده و نیازمند دستور توقف این نوع بهره برداری تجاری از نام تیم ملی فوتبال و جام جهانی است. پیش از پخش هر گونه تبلیغات در سطح شهر توسط موسسات گردشگری درباره اعزام به جام جهانی باید قبلا مجوزهای لازم را از فدراسیون فوتبال دریافت شده باشد تا پس از طی تشریفات قانونی، تبلیغات در سطح شهر امکان پذیر باشد.