به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: همانطور که دیروز نوشتیم امیرقلعه نوییتلاش زیادی انجام داد تا در تست آمادگی جسمانی ازساموئلخطایی سر بزند تا به خاطر غیبت این بازیکن از خجالت او در بیاید. اما ساموئل حسابی در تست ها خوب عمل کرد تا اینکه قلعه نویی مجبور شود به مدل موی این بازیکن گیر دهد. ساموئل که طبق معمول با مدل مویی جدید در تمرینات حاضر شده بود، سوژه اکثر همبازیان و عکاسان بود و از آنجاییکه قلعه نویی دوست ندارد بازیکنانش زیاد به خاطر مسائل اینچنینی روی جلد نشریات باشند، به این بازیکن تذکر داد که مدل موی خود را درست کند.