به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: هفته دوملیگ قهرمانان آسیااز فردا(سه شنبه) در ۲ منطقه شرق و غرب قاره بزرگ برگزار می شود و ۲ نماینده ایران نیز مقابل رقبای خود قرار خواهند گرفت.