سرویس خبرورزشیملت ایران: یادداشت - پیش از بیان هر مطلبی برای رسانه هایی که بخاطر منافع خود دست به اقدام و انتشار هر خبر شخصی ای میزنند متاسفم.

دیروز در چاپ روزنامه نود اخباری از اسطوره اخلاق و ورزش ایران(مهدی مهدوی کیا) منتشر شد که جای بسی تامل و تفکر در مورد فرهنگ غنی ایران و ایرانی دارد، که چرا رسانه ای همچون چنین رسانه ها برای منافع خود دست به همچین اقدام هایی علیه اسطوره ها و تخریب شخصیت آنها میزنند. بی آنکه به رسالت اصلی خود " فرهنگ سازی " کوچکترین تاملی کنند. باز هم متاسفیم، برای ورود به حریم خصوصی افراد، متاسفیم برای بازگویی مسائلی که کوچکترین تاثیری روی ورزش و حتی مسائل دیگر ندارد ولی به آن پرداخته می شود، متاسفیم…

صفحه اصلی روزنامه نود پیش روی شما و قضاوت با شما…؟!!