کارلو آنچلوتی پیش از دیدار امشب تیمش مقابل لوانته اظهار داشت: جو بازیکنان آرام است. آنها می دانند که همه بازی ها مهم است. تیم تاکنون هرکاری را عالی انجام داده است و اکنون پایان کار است. در کل جو تیم آرام است و بازیکنان انگیزه دارند.

وی در خصوص شرایط آربلوا ادامه داد: آربلوا مشکلی در زانویش دارد که آن را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که به استراحت نیاز دارد. پس از استراحت باید ببینیم می تواند تمرین کند یا نه. اونه تنها به خاطر توانایی های دفاعی بلکه به خاطر شخصیتش بازیکن بسیار مهمی برای ما است. خوشبختانه حال او بهتر می شود و می تواند در بازی بعدی آماده شود.

سرمربی رئال مادرید خاطرنشان کرد: په په از ناحیه شکم مشکل داشت و تمریناتش را شروع کرد. او تمرینات سبک انجام داده و قبل از مسابقه درباره او تصمیم می گیرم. بازگشت آلونسو برای تیم بسیار مهم بود و این با پیشرفت تیم همراه شد. در شرایط خوبی قرار داریم.

وی اضافه کرد: بنزما در تیم و با بازی ما احساس راحتی می کند. دلیل پیشرفتش همین است. او روی کارش تمرکز کرده و نتیجه اش را می بیند.

آنچلوتی در خصوص ایسکو گفت: یک ماه با ایسکو صحبت کرده بودم. نمی توانستیم در این پست او را به کار بگیرم. او مقابل شالکه و اتلتیکو بسیار عالی بازی کرد. احتمال قرار گرفتن او در ترکیب اصلی بیشتر شده است. یک مورد مشابه او داشتم. سیدورف یک هافبک هجومی بود که با از خود گذشتگی در آن پست بازی می کرد. ایسکو هم می تواند کار سیدورف را انجام دهد.