به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: رقابت هایجام جهانیکشتی آزادبا حضور ۱۰ تیم برتر جهان روزهای ۲۴ و ۲۵ اسفندماه در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار می شود.
با توجه به میزبانی آمریکا در این رقابت ها فیلا اختیارات نامحدودی را در اختیار میزبان قرار داده است تا با تغییر برخی از قوانین گذشته راه را برای قهرمانی خود هموار کند.

از جمله یکی از این اختیارات که برای نخستین بار در جام های جهانی به اجرا درمی آید برگزاری مسابقات در وزن قانونی است. این اتفاق در حالی در جام جهانی ۲۰۱۴ رخ می دهد که پیش از این رقابت ها جام جهانی با تبعیت از قوانین تورنمنت های بین المللی با ۲ کیلوگرم ارفاق وزن برگزار می شد.

از دیگر تغییراتی که در این مسابقات ایجاد شده است نحوه امتیازدهی و به پیروزی رسیدن تیم ها در مسابقات است.

پیش از این با توجه به اینکه مسابقات در ۷ وزن برگزار می شد هر تیمی که صاحب حداقل ۴ پیروزی از ۷ مسابقه می شد به عنوان پیروز آن دیدار شناخته می شد، اما در این رقابت ها شاهد نوع جدیدی از امتیازدهی برای معرفی تیم پیروز میدان خواهیم بود؛ بدین صورت که تیم برنده براساس مجموع امتیازات مثبت کسب شده توسط کشتی گیران اوزان هشت گانه مشخص خواهد شد.

بر اساس این شیوه، پیروزی با ضربه فنی ۵ امتیاز برای کشتی گیر برنده و صفر امتیاز برای کشتی گیر بازنده دارد. برای پیروزی با نتیجه ۱۰ بر صفر(امتیاز عالی) ۴ امتیاز به کشتی گیر برنده اضافه می شود، بدون اینکه امتیازی به بازنده داده شود. پیروزی با هر نتیجه ای بدون اینکه حریف امتیازی کسب کند ۳ امتیاز برای کشتی گیر برنده و صفر امتیاز برای کشتی گیر مغلوب به دنبال دارد و پیروزی با هر نتیجه ای غیر از سه روش قبل(به عنوان مثال ۵ بر ۲)، ۳ امتیاز برای کشتی گیر پیروز و یک امتیاز برای کشتی گیر بازنده منظور خواهد شد.