به نقل از سایت فدراسیون فوتبال،کمیته انضباطیپس از بررسی جزئیات پرونده و دعوت از طرفین حکم را به شرح زیر اعلام می کند:

۱ - تخلفات تماشاگران تیم داماش گیلان، در دیدار مورخ ۱۵ آذر۹۲ مقابل تیم ملوان انزلی که بر اساس گزارشهای داوری و نظارت، دلالت بر فحاشی، اهانت، سر دادن شعارهای غیر اخلاقی، پرتاب اشیا در طول مسابقه توصیف و همچنین بنا به ادعای مسئولین تیم ملوان بندرانزلی، وارد کردن خسارت به اتوبوس های تیم ملوان انزلی ذکر شده است و با لحاظ اینکه تخلفات تیم داماش مسبوق به سابقه هم بوده، به استناد مقررات بندهای چهارم و پنجم ماده ۲۲ آیین نامه انضباطی، تیم داماش گیلان را به انجام یک بازی بدون تماشاگر و پرداخت یکصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرده و تذکر می دهد چنانچه در دیدارهای آینده، تخلفی از تماشاگران مربوطه گزارش شود، برگزاری دیدار در خارج از استان هم در دستور کار کمیته انضباطی قرار خواهد گرفت.

۲ - درخصوص اظهارات آقای امیرعابدینی مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی داماش گیلان مبنی بر بیان مطالبی از طریق برنامه نود که در سایتهای خبری هم انعکاس داشته و پرونده مفتوح و در دست رسیدگی است.

۳ - تخلفات عبدالله مرغوب سرپرست تیم داماش گیلان با مقررات بند دوم ماده ۲۳ آیین نامه انضباطی تطبیق داده شده و نامبرده با توجه به مواردی که گفته، به مدت سه جلسه از همراهی تیم مربوطه و حضور در مسابقات مسلمان رسمی محروم و به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیون ریال، جریمه نقدی محکوم می شود.

۴ - رسیدگی به خسارات ادعایی باشگاه ملوان انزلی منوط به طرح شکایت با رعایت مقررات مواد ۸ و ۹ آیین نامه انضباطی و ارائه مستندات مثبت ادعا بر حسی موازین جاری خواهد بود.

بند یکرایدرکمیته استینافقابلیت تجدیدنظرخواهی دارد ولی بند سه قطعی و لازم و الاجرا است.