به گزارش ملت ایران به نقل از گل، گفته می‌شد اندو برای فصل بعد به استقلال باز می‌گرد اما طبق شنیده ها آندو به یکی از نزدیکانش گفته ۴سال دیگر هم قطر می مانم.

آندو که در بازی استقلال با الریان به اردوی آبی ها رفته بود. گپ و گفتگویی هم با چند تا از دوستان صمیمی خود در استقلال داشت و در مورد وضع مالی استقلالی ها حرف زده بود و فهمیده که وضع مالی استقلالی ها تعریفی ندارد و خراب است برای همین به یکی از نزدیکانش گفته بود بر نمیگردم و ۴سال دیگر هم در قطر می مانم.