ملت ایران:یحیی گل‌محمدی پس از تمرین دیروز نام ۱۸ بازیکن خود را برای دیدار مقابل راه‌آهن مشخص کرد. در این بین بازیکنانی مانند مارکو پروویچ، ‌ ماهینی، کریمی و معدنچی در لیست پرسپولیس حضور ندارند. اسامی۱۸ بازیکنپرسپولیسبه شرح زیر است.

نیلسون، محمدی، بنگر، حسینی، نورمحمدی، خانزاده، پولادی، مهدوی‌کیا، ‌ نوری، رضایی، ‌ نقی‌زاده، انصاری‌فرد‌، ‌ قاضی، حقیقی، نوروزی، کلاه‌کج، فشنگچی، ولاتکو گروزدانوسکی