به گزارش ملت ایران به نقل از گل: یکی دو روز قبل از بازی تراکتورسازی مقابل استقلال اتفاق عجیبی رخ داد. قاسم دهنوی، در مصاحبه با سایت گل تونی اولیویرا و علائقش را زیر سوال برد و حمله تندی به سمت او انجام داد. همین مصاحبه قبل از بازی با استقلال به بحثاول اردوی تراکتورسازی تبدیل شد. در اردو همه از مصاحبه دهنوی حرف می زدند و البته شک هم نداشتند که دهنوی در ترکیب تراکتورسازی بازی نخواهد کرد. دهنوی گفته بود اگر فیکس نباشد با تراکتورسازی به قطر نخواهد رفت و دیگر برای این تیم بازی نخواهد کرد. عجیب ترین اتفاق اما روز بازی رخ داد. قاسم دهنوی در میان تعجب و البته اعتراض همه بازیکنان تراکتورسازی در ترکیب اصلی تیمش حضور پیدا کرد تا جواد کالظمیان در عین آمادگی و البته شایستگی از ترکیب بیرون بماند. خیلی از بازیکنلان تراکتورسازی معتقدند تیمشان به همین دلیل در دقایق ابتدایی بازی کپ کرده بود و نمی توانست روی دروازه استقلال فشار بیاورد. می گویند وقتی تونی نام قاسم دهنوی را به عنوان بازیکن فیکس اعلام کرد همه شوکه شدند. شوکی که در طول بازی هم همراه بازیکنان تراکتورسازی بود و آنها نتوانستند این مساله را هضم کنند. بدون شک این به هم ریختگی بازیکنان به دلیل بازی دهنوی یکی از مهمترین دلایل شکست تراکتورسازی بود. باید از تونی پرسید چطور بازیکنی را در ترکیب قرار داد که با حالتی تند علیه اش موضع گرفته بود؟