به گزارش اختصاصیملت ایرانسر الکس فرگوسن قول داد که اگر باشگاه منچستر دوباره با رونالدو قرار داد امضا کند نیازی به فروختن وین رونی ندارد.

مدیر باشگاه منچستر فرگوسن درباره رفتن و یا ماندن رونی ۲۷ ساله گفت او می تواند تابستان راه خود را پیدا کند.

علی رغم علاقه پاریسن ژرمن به جذب وین رونی و پیشنهاد ۲۴ میلیون پوندی برای عقد قرار داد با این بازیکن انگلیسی فرگوسن اعلام کرد که بین من و رونی مشکلی وجود ندارد و او می تواند تا سال دیگر در منچستر بماند.

گفته میشود روز جمعه مقامات باشگاه منچستر با کمپانی کیت و نایک درباره برگرداندن رونالدو گفتگو کردند که بیشتر بحثباشگاه و اسپانسرها پیرامون قیمت پیشنهادی برای این بازیکن و مسائل مالی باشگاه بود. رپیس باشگاه منچستر روبرتو مانچینی معتقد است که رونی در منچستر ماندگار می شود و علی رغم عملکرد ضعیفش در بازیهای اخیر. مانچینی می گوید: رفتن برای رونی سخت است و بازی نکردن وی را ناراحت می کند اما این اتفاقاتی است که ممکن است رخ دهد.

فرگوسن در کنفرانس خبری روز جمعه گفت: بین من و رونی هیچ اختلافی نیست و او می تواند تا سال دیگر در منچستر بماند و رونی دلیل بازی نکردنش را می داند و آن چیزی جز مسائل تاکیتکی نیست که ما در مود بازی نکردن او درست تصمیم گرفتیم.