ملت ایران:حسین بادامکیدوباره در جمع بازیکنان ملوان حاضر شد و در تساوی ۲-۲ مقابل سایپا سهیم بود. بادامکی را بلافاصله بعد از بازی گیرانداختیم تا ببینیم دنیا دست کیست.
بازی چه طور بود؟

بازی خوبی بود فکر کنم هر دو تیم فوتبال خوبی انجام دادند و نتیجه ۲-۲ هم عادلانه بود. با توجه به اینکه بازی هم در یک زمین بارانی انجام شد توپ بازی سنگین شده بود و شرایط بازی را سخت کرده بود؛ البته ما به دنبال برد بودیم اما با توجه به روند بازی که در خارج از خانه بود و هفته قبل هم باخته بودیم فکر کنم همین نتیجه هم راضی کننده بود و حتی اگر کمی باهوش بودیم فکر کنم بازی را هم می بردیم.

خودت خوب بازی کردی؟

زمانی که من به بازی امدم تیم باخته بود و همین که توانستیم بازی را مساوی کنیم فکر کنم بازی خوبی انجام دادم.

مشکلات تیم حل شده؟

نه، بی پولی هنوز پا بر جاست بچه ها دارند اذیت می شوند امیدوارم مشکلات ما زودتر حل بشود. این تیم مال آقای هدایتی است وما همه دوست داریم ایشان را کنار تیم ببینیم حضور ایشان در کنار تیم می تواند به ما کمک کند؛ به خصوص اگر به عنوان یک بزرگتر به درد دل بچه ها گوش بدهد.

مگر آقای درودگر نیستند؟

بله اما ایشان مدیر عامل هستند. مالک تیم خیلی بیشتر می تواند کمک کند. در کل ما دوست داریم ایشان را کنار تیم ببینیم. اگر آقای هدایتی بیایند دلگرم تر خواهیم بود.