ملت ایران: بعد از توافق سران باشگاه رئال مادرید با شرکت هواپیمایی امارات، به نظر می رسد پیراهن فصل بعد تیم مادریدی تغییراتی نسبت به پیراهن های فصل جاری خواهد داشت. همچنین پیراهن سوم این تیم که هر فصل تغییر می کند بعد از پشت سرگذاشتن رنگ های قرمز و سبز در فصل آینده نارنجی خواهد بود.