ملت ایران: دیدار حساس وسرنوشت ساز دو تیم استقلال وتراکتور سازی از هفته بیست وهشتم رقابت های لیگ برتر روز جمعه برگزار خواهد شد، با نگاهی به تاریخچه دیدار های دو تیم از جام تخت جمشید تا لیگ ازادگان و جام های حذفی تا قبل از برگزاری مسابقات تحت عنوان " لیگ برتر " نشان از برتری آماری آبی های پایتخت است، اما در حضور دوباره تراکتور از دوره نهم لیگ برتر ورق ناکامی ها به نفع این تیم برگشت و اگر دوره اول لیگ را فاکتور بگیریم در سه دوره اخیر برتری از آن تراکتوری ها بوده است، با نگاهی به آمار لیگ برتری دوتیم تا فبل از دهمین تقابل که از روز جمعه ۲ اذرماه۱۳۸۰ کلید خورده باید به این نکته اشاره شود که در طول ۵ دوره لیگ برتر با حضور تراکتور سازی در ۹ تقابل رودر رو هر دو تیم ۳ پیروزی را به نام خود به ثبت رسانده اند و۳ دیدار نیز به تساوی به پایان رسیده، نکته جالب ا ینکه در دیدارهای که دو تیم به تساوی رسیده اند هیچوقت بدون گل نبوده است، از جمع ۲۵ گل رد وبدل شده سهم آبی ها ۱۴ گل وسهم تراکتوری ها ۱۱ گل می باشد، از طرفی از سه باخت ثبت شده در کارنامه دو تیم دو باخت آن در خانه بوده است.
فصل اول لیگ برتر

دور رفت: استقلال ۴ - تراکتورسازی صفر ** دور برگشت: تراکتورسازی صفر - استقلال یک

فصل نهم لیگ برتر:

دور رفت: تراکتورسازی یک - استقلال یک *** دور برگشت: استقلال ۲ - تراکتورسازی ۲

فصل دهم لیگ برتر:

دور رفت: تراکتورسازی یک - استقلال یک *** دور برگشت: استقلال یک - تراکتورسازی ۲

فصل یازدهم لیگ برتر:

دور رفت: استقلال ۲ - تراکتورسازی ۳ *** دور برگشت: تراکتورسازی صفر - استقلال ۲

فصل دوازدهم لیگ برتر:

دور رفت: تراکتور سازی ۲ - استقلال صفر *** دور برگشت: استقلال؟ - تراکتور سازی؟

گل