به گزارش اختصاصی ملت ایران روز چهارشنبه از پای طلایی مسی در توکیو رونمایی شد. این پا که ۵.۲۵ میلیون دلار ارزش دارد به افتخار موفقیتهای این فوتبالیست بزرگ توسط جواهر ساز ژاپنی گینزا تاناکا ساخته شده است.

برادر مسی رودیگو می گوید این پا استثنایی است زیرا تمام خطوط پا در آن کاملا مشهود است. تاناکا می گوید سال ۲۰۱۲ در اسپانیا از پای چپ مسی قالب گیری کرده است. ماسکازو تاناکا رییس کمپانی تولیدات طلایی و سازنده این کار می گوید ما دوست داشتیم که با ساختن این پا، طلایی بودن پای واقعی مسی را نشان دهیم و این پا را با طلا بسازیم. بخشی از عایدی حاصل از فروش این پا به بنیاد مسی که حامی کودکان آسیب دیده سراسر جهان است تعلق می گیرد.

دیگر محصولات طلایی این کمپانی مثل اثر پای مسی به ارزش ۹۴.۵۰۰ دلار و پای طلایی کوچکتر که نصف سایز واقعی است به ارزش ۴۲ هزار دلار قیمت گذاری شدند که بخشی از درآمد حاصل از فروش این محصولات نیز به بنیاد مسی در حمایت از کودکان آسیب دیده ژاپنی در سونامی و زلزله ۲۰۱۱ تعلق می گیرد.