به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: محسنبنگربین دو نیمه دیدار تدارکاتیتیم ملیفوتبال ایران مقابل گینه در جمع خبرنگاران صحبت کرد و گفت: این بازی تدارکاتی است و ممکن است در هر بازی تدارکاتی چنین نتایجی ایجاد شود و البته یک نیمه از بازی گذشته و شاید تیم ایران با حملات بیشتر بتواند در نیمه دوم نتیجه را تغییر دهد. فعلا تیم ملی در راه آماده سازی است.
وی در واکنش به سوال یکی از خبرنگاران گفت: اگر بخواهیم به چنین نتایجی اکتفا کنیم به جام جهانی نرویم، بهتر است.