ملت ایران: فرانچسکو توتی شب گذشته موفق شد ۲۲۵ امین گلش با پیراهن رم را در سری آ به ثمر برساند. در شبی به یاد ماندنی که او ۲ پاس گل نیز داد تا یک پیروزی ارزشمند را برای تیم اول پایتخت کسب کند.

او پس از شکستن رکورد و تبدیل شدن به دومین گلزن برتر تاریخ سری آ بین دو نیمه به اسکای اسپورت گفت: ” این نشانه ای از عشق من به پیراهن رم است. ” او که حالا در کنار نوردهال دومین گلزن سری آ است، گفت: ” من می خواستم به هر ترتیبی این گل را به ثمر برسانم، آن هم جلوی مردم خودم. ”
توتی ادامه داد: ” من از این دستاورد مهم خوشحالم. چیزی که نشانه ای از عشق من به رم است. در حال حاضر باید رضایت شخصی ام را کنار بگذارم چون هنوز ۴۵ دقیقه دشوار دیگر را پیش رو داریم. باید واکنش نشان دهیم و به پیروزی برسیم. ”
رمیها سرانجام موفق شدند با نتیجه ۳-۱ جنوا را شکست دهند.