به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: سیاوش اکبرپور هافبکاستقلالدر آستانه ی دعوت بهکمیته ی انضباطیباشگاهش به دلیل اظهارات اخیرش درباره ی رقم دریافتی بازیکنان این تیم قرار گرفت.

علی فتح الله زاده مدیر عامل استقلال با بیان این مطلب گفت: این بازیکن به زودی به کمیته انضباطی باشگاه استقلال دعوت می شود تا درباره ی اظهاراتش پاسخگو باشد. ما به همه ی بازیکنانمان پول داده ایم و این اظهارات شایسته نبود.