به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: حالا کار به جای رسیده که فتح الله زاده تهدید به شکایت از کسانی می‌کند که در مورد محرومیت و مسئلهرحمتیاظهار نظر می کنند.

روزی کهکمیته انضباطیرحمتی را با شش میلیون تومان جریمه کرد، این مسئله مورد انتقاد خیلی ها قرار گرفت، اما سوال اساسی این است که این قضیه دو حالت بیشتر ندارد یا این دروازه بان مرتکب کار خلافی شده است و یا نشده است. اگر رحمتی در بازی با ملوان کار خلاف شئونات انجام داده است که باید طبق قانون و بدون ملاحظه پایان فصل و سایر مسائل او محروم شود و اگر هم او در این بازی مرتکب خلافی نشده است، پس جریمه شش میلیونی برای چه چیزی بوده است.

این جریمه به خاطر چه موضوعی در نظر گرفته شده است. تبدیل محرومیت به پول و آن هم در شرایطی که حضور و یا عدم حضور رحمتی می تواند تاثیر مستقیم روی بازیهای لیگ بگذارد، آیا ظلم در حق تیمهای مثل پرسپولیس، نفت، فولاد و سپاهان نیست و یا از منظر دیگر اگر رحمتی واقعا کاری نکرده جریمه شش میلیون تومانی، چرا باید اجرا شود.