به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: امیرعابدینیدر مورد دلیل کناره گیر ی اش از مدیرعاملیباشگاه داماشگفت: مسئولان قوه قضائیه پاسخ مثبتی برای پرداخت پول از اموال امیر منصور آریا ندادند. مسئولان استان هم هیچ توجهی به داماش گیلان نمی کنند به این ترتیب من هم تیم را رها می کنم تا خود مسئولان استان آن را اداره کنند.

وی ادامه داد: البته از تاریخ استعفایم مدت هاست می گذرد و با توجه به شرایط جدید دیگر قادر نیستم به کارم ادامه بدهم و ماندنم جایز نیست. من دیگر هیچ بحثی در مورد داماش گیلان ندارم. اگر هم نامه ای را امضا کنم فقط برای این است که چرخه گردش کار باشگاه معطل نماند وگرنه افرادی که می توانند مدیرعامل انتخاب کنند این کار را انجام بدهند. من دیگر در باشگاه داماش گیلان نمی مانم.