به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: تمرین آخر تیم ملی قبل از بازی با گینه در زمین اصلیورزشگاه آزادیاز ساعت ۱۶ سه شنبه آغاز شد.
در این تمرین علیرضا حقیقی نیز حضور داشت و آندرانیک تیموریان تنها غایب تمرین بود.

*هاشم بیک زاده که مصدوم است فقط از روی نیمکت نظاره گر تمرین بود.

*تیم ملیدر ابتدا به سه گروه تقسیم شد.

*بازیکنانی که روز گذشته مقابل کویت بازی کرده بودند سپکتاکرا بازی کردند و دو گروه دیگر زیر نظر دستیاران کارهای کششی و نرمشی انجام دادند.

*رسانه های گروهی استقبال خوبی از این تمرین داشتند.

*از ساعت ۱۶ و ۲۰ دقیقه بازیکنان در دو گروه و با ۶ دروزاه فوتبال بازی کردند که بیشتر دستور بر حفظ توپ و پاس های تک ضرب بود.

*دکتر دیه گو فیزیوتراپ آرژانتینی هم تمرین را با دقت زیر نظر داشت.

* ملی پوشانی که مقابل کویت بازی کردند زودتر رفتند.

* در قسمت پایانی تمرین بازیکنان به دو گروه ۹ نفره تقسیم شدند و فوتبال دست گرمی انجام دادند.

* علی کفاشیان رئیس فدراسیون در تمرینتیم ملیحضور داشت.

*یک خبرنگار انگلیسی از مجله ۴-۴ - ۲ این کشور برای تماشای تمرین تیم ملی در ورزشگاه آزادی حضور داشت.