به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به تخلفاتسید مهدی رحمتیدر دیدار مقابل ملوان بندر انزلی، وی باید روز یکشنبه ۱۸ اسفند ماه درکمیته انضباطیحاضر و پاسخگوی تخلفاتش باشد.