مدل موهایم همه را می ترساند

به گزارش اختصاصی ملت ایران بازیکن تیم اورتون، ماروانه فلاینی معتقد است که داوران انگلیسی از او می ترسند. ماورانه ۲۵ ساله بازیکن جوان و بلژیکی تیم اورتون است که با به ثمر رساندن ۱۱ گل جزو بازیکنان موفق این تیم شناخته شده است.

اما ظاهر فیزیکی او گویا دردسر ساز شده است و او را یک بازیکن خشن نشان می دهد. خطای او روی رایان شوکراس سه جلسه محرومیت را در پی داشته است.

او به خبرنگار سان گفته است که در ابتدای فصل حضورش در اورتون ۱۲ کارت زرد دریافت کرده است و علت اینکه داوران به او کارت می دهند را نمی فهمد. او می گوید شاید به علت ظاهرم است قد بلند باعثشد بیشتر در جلوی دید باشم و با این مدل موها بیشتر قابل تشخیص هستم. و شاید به همین دلیل بازیکنان و داوران از من می ترسند.