هزینه ۲میلیون یورویی بارسا برای جاسوسی

ملت ایران: باشگاه بارسلونا اخیرا مدارکی به دست آورده که به استناد آن ها کارهای غیر قانونی از فران سوریانو و خوان اولیور نایب رییسان بارسا سر زده است.

بر اساس این مدارک به نظر می رسد در زمان ریاست خوان لاپورتا جاسوسی هایی از کارکنان باشگاه، مربیان و مدیران از طریق چک کردن ایمیل هایشان صورت می گرفته.

مسئولین باشگاه بارسلونا بعد از کشف این مدارک درخواست کرده اند تا تمام اطلاعات ایمیلی باشگاه بین کارکنان بین سال های ۲۰۰۸ – ۲۰۰۵ در اختیارشان قرار بگیرد.

در حال حاضر به خاطر ابهام موضوع هنوز اتهام مستقیمی به کسی وارد نشده اما به نظر می رسد تعدادی از مسئولین رده بالا درگیر پرونده بوده اند.

انگشت اتهام به احتمال زیاد به سمت خوان اولیور گرفته خواهد شد و تحقیقات حال حاضر باشگاه تمام راه ها را به سیستمی منتهی می داند که وی خریداری کرده تا تمام ایمیل های کارکنان را بخواند.

طبق تحقیقات این نرم افزار قادر است تمام ایمیل های ورودی و خروجی را در اختیار کاربر قرار دهد.

به نظر می رسد باشگاه بارسلونا ۲ میلیون یورو برای جاسوسی از کارکنان، مربیان و مدیران خودش هزینه کرده است.

فوتبال آنلاین