مدیر سابق بارسلونا در دام رسوایی

ملت ایران: دادستانی کاتالان، فران سوریانو، نایب رییس سابق بارسلونا و جان اولیو از دیگر مدیران این باشگاه را به دلیل جاسوسی در زمان مدیریت خوان لاپورتا به دادستانی فرا خواند.

دادستان کاتالونیا معتقد است مدیریت قبلی در رسوایی جاسوسی ایمیل کارمندان خود دست داشته است و بدون اجازه ایمیل کارمندان و دیگر اعضای این باشگاه را در سال‌های بین ۲۰۰۸ – ۲۰۰۵ چک می کرده است.

پس از انتشار نظر دادستانی، لاپورتا که به پرداخت نکردن مالیات خود نیز محروم است، این جریان را رد می‌کند و آن را دسیسه ساندرو راسل می‌داند.