به گزارش ملت ایران به نقل از گل، روز گذشته پرویز مظلومی سرمربی جدید آلومینیوم هرمزگان به همراه آتیلا حجازی دستیار خود وارد بندرعباس شد.
مظلومی پس از ورورد به بندرعباس در فرودگاه این شهر مورد استبال هواداران قرار گرفت و سپس راهی باشگاه شد.
بندر عباسی ها دیروز شال زرد آلومینیوم را به گردن سرمربی جدیدشان انداختند تا نشان دهند به این مربی امید زیادی دارند و به توانایی های او برای حفظ تیم محبوب شان در لیگ برتر دل بسته اند.